Archaeology / Athens / Greece

Athens Greece Acropolis Parthenon east facade 5th century BC Reference Number : GR79-2-09 Description : Athens Greece Acropolis Parthenon east facade 5th century BC Country : Greece Sub Classification : Athens Photographer : SHP Keyword Search
AcropolisParthenon
Greek architectureParthenon facade