World Cultures / Hajigak Pass / Afghanistan

Afghanistan,  Kuchi near the Hajigak Pass Reference Number : AF518AMH Description : Afghanistan, Kuchi near the Hajigak Pass Country : Afghanistan Sub Classification : Hajigak Pass Photographer : SHP Keyword Search
KuchiKuchi nomads
Kuchi farmersAfghan Kuchi
Kuchi womenAfghan women
itinerant tribespeoplenomads
Koh-i Baba range