Archaeology / Qasr El-Mushatta

Detail of stone carving, Qasr el-Mushatta, Umayyad winter palace, built 743 to 744, Jordan Qasr el-Mushatta, eighth century Umayyad Palace, Jordan        
J20A-18-22JT J29A-26-22JT